PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Komitet Monitorujący PROW
Komitet Monitorujący PROW 2007-2013

Komitet Monitorujący PROW 2007-2013

W dniu 4 września 2007 r. w MRiRW odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inauguracyjne posiedzenie rozpoczął, witając zebranych członków Komitetu i zaproszonych gości, Pan Minister Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w MRiRW, przewodniczący Komitetu. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu, w charakterze obserwatorów przedstawiciele m.in. ARiMR, ARR, FAPA, IRWiR PAN, IUNG, Komisji Europejskiej oraz zaproszeni przedstawiciele samorządów a także Pan Jacek Bogucki, sekretarz stanu w MRiRW i Pan Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w MRiRW.

Przedstawiono informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 oraz stanu przygotowania do ich wdrażania, jak również informację na temat instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w ramach polityki spójności oraz linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie regulaminu KM PROW 2007-2013 jak również uchwały w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad podziału środków publicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomiędzy województwa oraz lata realizacji programu w ramach następujących działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom,” „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, działań osi IV Leader tj. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” („Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”), działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” schemat I ”Scalanie gruntów” jak również w sprawie określenia priorytetów dla Pomocy technicznej na lata 2007-2013.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w swojej wypowiedzi podkreślił, iż Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Polsce jest jednym z pierwszych programów przedstawionych Komisji Europejskiej oraz, że wydanie decyzji zatwierdzającej PROW planowane jest przez KE 7 września br.

 

Uchwały Komitetu Monitorującego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 

Uchwała Nr 1 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r. (wraz z załącznikiem)
pobierz plik (.pdf 62 KB)

Uchwała Nr 2/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 47 KB)

Uchwała Nr 3/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 48 KB)

Uchwała Nr 4/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 41 KB)

Uchwała Nr 5/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 37 KB)

Uchwała Nr 6/2007 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 45 KB)

Uchwała Nr 7/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 45 KB)

Uchwała Nr 8 /2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 4 września 2007 r.
pobierz plik (.pdf 32 KB)
  
Uchwała Nr 9/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 października 2007 r.
pobierz plik (.pdf 243 KB)
  
Uchwała Nr 10/2007 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 26 października 2007 r.
pobierz plik (.pdf 237 KB)

 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy