PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW: pytania i odpowiedzi

PROW: pytania i odpowiedzi

 

Pytania dotyczące Rent Strukturalnych

 

1. Dlaczego w ramach rent strukturalnych trzeba przekazać 3 ha użytków rolnych?  Dlaczego w jednych województwach trzeba przekazać 3 ha a w innych wystarczy  1 ha? 

 

2. Jakie    warunki    musi    spełnić    przekazujący    gospodarstwo    rolne    za    rentę strukturalną? 

 

3. Jakie   warunki   musi   spełnić   przejmujący   gospodarstwo   rolne   od   rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną?  

 

4. Jakie kwalifikacje rolnicze musi posiadać przejmujący?  

 

5. Czy  następca  w  działaniu  „Renty  strukturalne"  może  uzupełnić  wykształcenie  w późniejszym terminie?

 

6. Dlaczego staż pracy musi być udokumentowany w KRUS?

 

7. Jak  można  udokumentować  120  godzin  w  zakresie  przedmiotów  dotyczących technologii produkcji roślinnej lub zwierzęcej, albo melioracji wodnych?  

 

8. Jaka jest wysokość renty strukturalnej?

 

9. Dlaczego   wysokość   rent   strukturalnych   w   latach   2007-2013   jest   niższa   niż w poprzednich latach?  

 

10. Czy  osoba  ubiegająca  się  o  rentę  strukturalną  będzie  musiała  zwrócić  otrzymane wcześniej płatności z innych programów?  

 

11. Dlaczego beneficjent renty strukturalnej musi opłacać składkę w KRUS?  

 

12. Czy beneficjent renty strukturalnej może podjąć pracę?  

 

 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy