PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Informacja o kolejności przysługiwania pomocy z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w 2010 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" od 28 czerwca do 9 lipca. Do Agencji wpłynęło ponad 10,5 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z których wynikało, że "mikroprzedsiębiorcy" zaplanowali utworzenie około 20 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
 
Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z tym rozporządzeniem nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy należy podać do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie.

W celu odnalezienia konkretnego wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na inwestycje w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w danym województwie, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

Link do listy: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/-ff36cb3182.html

    * otworzenie listy dla województwa, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy,
    * jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
    * po pojawieniu się aktywnego okienka, proszę wpisać nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
    * po zatwierdzeniu wyświetlone zostanie nazwisko lub nazwa wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

arimr.gov.pl
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy