PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013

 

Obszar geograficzny objęty Programem

Program będzie realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji    założeń    strategicznych    Programu,    opisanych    w    Krajowym    Planie Strategicznym  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013,  będą  działania  na rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich  w  ramach  czterech  osi  priorytetowych.  Wszystkie te  działania  będą  współfinansowane  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

 

Osie Programu 

 

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano
cztery osie:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4: Leader. 

 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy