PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów WiejskichSerwis dla rolnikówrolnicy kontaktreklama rolnictwoPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskichportal rolniczyPROW 2007-2013, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


PROW 2007-2013 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

Zasady deklarowania działek rolnych
Zasady deklarowania działek rolnych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2008
Od dnia 15 marca 2008 roku Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o płatności bezpośrednie. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 maja, a zmiany we wnioskach do 31 maja. Istnieje możliwość składania wniosków oraz zmian do wniosków do dnia 9 czerwca, ale będzie się to wiązało z nałożeniem sankcji za złożenie po terminie.

Ważne:
1. Wnioski o płatności bezpośrednie za 2008 r. wypełniamy inaczej niż w poprzednim roku. Rolnicy muszą zwrócić uwagę na instrukcję wypełniania wniosków lub zgłosić się o pomoc do doradcy ODR; by nie popełniać błędów, które skutkować będą sankcjami.
2. Doradcy pomagający wypełniaća rolnikom wnioski nie mogą korzystać z szablonów z 2007r. gdyż spowoduje to błędne wypełnienie wniosków.
3. Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przygotowało i udostępniło bezpłatnie na Agroportalu ODR aplikację ułatwiającą wypełnianie wniosków na 2008r.
4. Rolnicy otrzymali wnioski częściowo wypełnione (jeżeli składali wnioski w 2007r.) co ułatwi im wypełnianie wniosków.
5. W razie wątpliwości rolnicy powinni zwrócić się o pomoc do doradców z ODR. Doradcy zostali przeszkoleni z nowych zasad wypełniania wniosków. Szkolenia dla doradców nadal trwają i będą prowadzone również w najbliższych dniach.

Najważniejsze zmiany we wnioskach w 2008 roku dotyczą zmiany zasad deklarowania działek rolnych, wynikającej z przepisów unijnych.
Odrębną działkę rolną należy zgłaszać w br. do każdego rodzaju płatności osobno. Jeżeli grunt spełnia warunki do przyznania oprócz płatności jednolitej (JPO) również płatność uzupełniającą (UPO), należy we wniosku wpisać dwie działki rolne: najpierw działkę rolną (np. A) z grupą upraw JPO, a później na takiej działce zgłosić powierzchnię do płatności UPO (np. A1). Zostało to opisane w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności na 2008 r.
 
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy najpierw określić powierzchnie uprawnione do płatności jako zwarte obszary gruntu, pamiętając, że nowa definicja działki zobowiązuje do oddzielnego zgłaszania działek rolnych (nawet, jeżeli są w większym kompleksie), na których występuje: trwały użytek zielony (TUZ), uprawa lnu włóknistego i konopi włóknistych (L, K) oraz na których realizowany jest program rolnośrodowiskowy (RS).

Możliwe kombinacje oznaczeń grup upraw podstawowych: JPO; JPO,TUZ; JPO,L; JPO,K; JPO,RS (nazwa rośliny).
Możliwe kombinacje oznaczeń grup upraw nadrzędnych: UPO; UPO,TUZ; UPO,L; UPO,K; UPO,RS (nazwa rośliny).
 
Ponadto dla działek rolnych, które objęte są płatnościami: rolnośrodowiskowymi (RS), energetycznymi (RE), do owoców miękkich (OM), poza grupą upraw należy podać również nazwę rośliny (wpisując np.: „JPO,RS, ziemniaki”, „JPO RS L len”, „JPO RS K konopie włókniste”; „RE, rzepak”; „OM, maliny”). Należy również pamiętać iż zawsze w sytuacji gdy rolnik deklaruje obszar na którym prowadzona jest uprawa konopi włóknistych (K), wówczas w kolumnie 10 formularza wniosku na stronie trzeciej musi podać odmianę zadeklarowanych konopi włóknistych np. : Białobrzeska, Beniko i Silesia.
 
Dodatkowo w przypadku deklarowania działek rolnych objętych działaniami rolnośrodowiskowymi (RS) należy pamiętać, iż we wnioskach o przyznanie płatności do gruntów rolnych deklaruje się gatunki/uprawy uprawiane w plonie głównym. Oznacza to, że pomimo pakietów rolnośrodowiskowych związanych z uprawą wsiewek poplonowych, międzyplonów, nie zachodzi rozbieżność pomiędzy deklaracjami w obu wnioskach ponieważ we wniosku obszarowym deklarujemy tylko plon główny. Przykładowe następstwo upraw/gatunków:

- zboże (owies) uprawiane w plonie głównym 2008 (zbiór pierwsza połowa sierpnia), gorczyca jako międzyplon ozimy, ziemniak, burak jako plon główny w kampanii 2009 (siew w drugiej połowie kwietnia)
- zboże (owies) uprawiane w plonie głównym 2008 (zbiór pierwsza dekada sierpnia), rzepa ścierniskowa, gorczyca jako międzyplon ścierniskowy, następnie wysiew pszenicy ozimej - np. 3 dekada września 2008 roku będącą uprawą w plonie głównym na kampanie 2009.
- zboże (owies) uprawiane jako plon główny 2008 z wsiewką (poplonową) seradeli (rośliny rosną jednocześnie).

W każdym z tych przypadków we wniosku o przyznanie płatności na rok 2008 deklarujemy tylko i wyłącznie plon główny.
 
Powierzchnię gruntów rolnych, na której znajdują się:

- oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 w obrębie działki rolnej;
- rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, pasy zadrzewione, żywopłoty, ściany tarasów (nie stanowiące odrębnej działki ewidencyjnej), których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m można zaliczyć do powierzchni działki rolnej (JPO, UPO, UPO TUZ , RE, OM).   W przedstawionym gospodarstwie (rysunki schematyczne) na początku należy zauważyć, że:  mamy 2 zwarte obszary gruntów rolnych, które można zgłosić do płatności (pierwszy obszar położony na działce ewidencyjnej nr 10/2, drugi na działce ewidencyjnej nr 12)
- na działce ewidencyjnej nr 10/2 (3,3000 ha): należy wyłączyć tereny niekwalifikowane do płatności – zabudowania 0,25 ha (niekwalifikowane są również: drogi, lasy, nieużytki w tym zakrzaczenia, stawy o łącznej powierzchni na działce rolnej powyżej 100 m2, rowy i inne elementy krajobrazu o szerokości powyżej 2 m), obszar niezgłoszony do płatności (wpisujemy w tabelę na drugiej stronie wniosku w kolumnę 11), to teren (7 arów), który w danym roku nie jest użytkowany rolniczo, a może być zgłoszony w kolejnych latach (np. zajęty pod stóg, kopce ziemniaków, tymczasowo ustawione maszyny rolnicze); należy pamiętać żeby do kolumny 11 nie wpisywać powierzchni działki ewidencyjnej, która niekwalifikuje się do płatności (np. las), rów, który dzieli uprawy, ponieważ jego szerokość jest poniżej 2 m, może zostać wliczony do działki rolnej deklarowanej do płatności JPO lub UPO.
- na działce ewidencyjnej nr 12 (5,10 ha): nie ma wyłączeń.

Należy również pamiętać, aby do wniosku dołączyć wypełnione i podpisane załączniki graficzne z zaznaczonymi (linią przerywaną) uprawami czterech zbóż: żyto, jęczmień, owies, pszenica. Nie dotyczy to innych zbóż (np. pszenżyta) oraz mieszanek zbożowych.
Do płatności ONW należy zgłosić tylko działki podstawowe (z oznaczeniem literowym – A, B, C…, bez cyfr) o ile oczywiście działki ewidencyjne znajdują się na obszarach ONW.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa
 

Copyright ©2006-2008 rolnicy.com : portal rolniczy